Ny versjon av bruksvilkårene

Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.

Publisert: 24. Apr 2020, Sist endret: 29. Apr 2020

I alle tre bruksvilkårene er det mindre endringer som formuleringer, presiseringer og oppdatering av referanser. I tillegg er det lagt inn endringer på kapittel 7 om eFormidling i bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger. Her er det nå blitt lagt inn at det er drift av fellesløsningen 24/7 og at den følger vaktordningen som for de andre fellesløsningene. Les mer om endringene i endringsloggen

Bruksvilkårene regulerer forholdet mellom kunder og leverandører som kan benytte fellesløsningene og Digitaliseringsdirektoratet. En oversikt over signerte bruksvilkår for din virksomhet finner du på Min profil.

 

Deldette

Kontakt