Hvem har en digital postkasse?

Valgkort digital postkasse

Stadig flere nordmenn oppretter en digital postkasse. Per 12. mai har 2 333 520 innbyggere valgt seg en postkasse hos Digipost eller e-Boks. Her kan du se hvilke aldersgrupper som har høyest antall digitale postkasser.

Publisert: 12. Mai 2020, Sist endret: 06. jul 2020

Det er 30-åringene som er aller ivrigst på å motta post digitalt, trygt og enkelt. Hele 47 650 har opprettet seg en digital postkasse i denne årsklassen. Like bak følger 29-åringene med 47 177 opprettede postkasser.

Det er en høy andel i aldersgruppen 20-50 år som har en digital postkasse, og vi ser en jevn, positiv økning i denne aldersgruppen. I 2020 har også en stadig større andel av innbyggerne over 60 år ønsket å motta post digitalt, og aldersgruppen 62-65 er blant aldersgruppene med høyest vekst så langt i år. 

Stadig flere unge oppretter seg en digtal postkasse

Det er en solid vekst i antall postkasser blant ungdommene. i 2019 var aldersgruppen 18-24 år de som hadde størst vekst i antall postkasser, og denne positive trenden ser i stor grad ut til å fortsette i 2020. 

Flere brev digitalt

Offentlige virksomheter sender en større del av sin post gjennom løsningen, og i årets første tre måneder ble nesten 5 millioner digitale brev sendt gjennom digital postkasse. Du kan se utviklingen i antall sendte brev, hvor mange innbyggere i din kommune som har en digital postkasse og annen relevant statistikk på våre statistikksider

Deldette

Kontakt