Digdir-camp 2020

Bilde fra Pexels.com

Digitaliseringsdirektoratet tilbyr IT-studenter en sommerjobb i Leikanger for å utvikle nye konsepter på fremtidige tjenester.

Publisert: 14. jul 2020, Sist endret: 27. jul 2020

Digitaliseringsdirektoratet viderefører tradisjonen fra Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) med å tilby IT-studenter en sommerjobb i vakre Leikanger, med mulighet til å forbedre offentlige tjenester.

I år er det 8 IT-studenter som har fått i oppgave å gjøre det enklere for unge brukere, i aldersgruppen 13 til 18 år, å ta i bruk offentlige tjenester.

Utgangspunktet for prosjektet er en rapport fra Halogen som viser at unge brukere synes det er vanskelig å navigere på nettsiden www.norge.no.
For å løse denne problemstillingen har studentene valgt å utvikle et konsept for en App til smarttelefoner, som skal gi enklere tilgang til offentlige tjenester for unge brukere.

"Ung Borger" App

Applikasjonen benytter seg av ID-porten for identifisering og autentisering for å hente ut data fra tjenesteeiere, og datasett fra Felles Datakatalog for å tilpasse tjenester for den enkelte bruker.
Tjenester kan også kobles opp mot lokaliseringstjenester, som GPS, for å vise det nærmeste offentlige tjenestekontor eller skole.
 

 
 

Applikasjonen gir også brukere mulighet til å vise karakterer og fravær på videregående skole, og gi et varsel dersom brukeren nærmer seg fraværsgrensen.

 
 

 I tillegg kan applikasjonen vise nedtelling til forskjellige frister som søknadsfrister.

 
 

 

Digdir-camp

Digitaliseringsdirektoratet har god erfaring med Digdir-camp, hvor både direktorat og studenter får utvekslet verdifull kunnskap og erfaringer. Dette samarbeidet mellom studenter og Digitaliseringsdirektoratet har stor verdi for både kommende og eksisterende tjenester.

«Det er både spennende og lærerikt å støtte studentene i gjennomføringen av Digdir-Camp»
- Petter Bjørseth (Mentor)

«Dei får ganske opne oppgåver fordi dei ofte kjem med nye idear som vi i Digdir kanskje ikkje hadde tenkt på.»
- Hallvard Bjørdalsbakke (Mentor)

Studentene kommer med nye ideer og kunnskap om ny metodikk og teknologi, som bidrar til å forbedre tjenester og utviklingsmiljø i Digitaliseringsdirektoratet.

Hvorfor app og ikke nettside? 
«Me fekk tildelt ein innsiktsrapport gjort av Halogen som omhandla unges kjennskap til offentlige tjenestar. Etter å ha lest gjennom denne forsto me at ungdom syntest at offentlige tjenestar er omfattende og vanskelege. Me valgte då å gå for ein plattform me veit unge i aldersgruppa 13-18 år brukar, nemleg den mobile plattformen.» 
- Hege Aalvik

Hvorfor valgte dere den teknologien (app) dere har valgt? 
«Vi valgte å gå for en teknologi som omhandler apputvikling og da spesifikt å ta i bruk rammeverket React Native. Dette rammeverket gjør det mulig å kunne skrive en linje kode som både er kompatibel på IOS og Android samtidig som det er enkelt å lære seg for de som skal ta over prosjektet. Dette var nytt for Digitaliseringsdirektoratet men syntes at prosjektet virket spennende med gode argument for å ta i bruk en slik teknologi.»
- Jørgen Hollum

Hva synes du om opplegget?
«Jeg deltok i fjor og trivdes veldig godt. Vi fikk brynt oss på ny teknologi og spennende oppgaver, noe som er grunnen til at jeg valgte å søke på DigDir-camp i år også. Arbeidsmiljøet er veldig godt da det er mange kunnskapsrike og flinke folk. Vi finner ofte på felles aktiviteter på fritiden.»
- Cathinka Johnsen
 

Årets Digdir-campere:

  • Sandra Solberg, Bergen. Studerer bioinformatikk ved Universitetet i Bergen. Skal i gang med masterstudium.
  • Ingvild Hagen, Leikanger. Masterstudier i medier og interaksjonsdesign ved Universitetet i Bergen.
  • Hege Aalvik, Voss. Studerer datateknologi ved NTNU i Trondheim, master.
  • Jørgen Hollum, Trondheim. Studerer til dataingeniør, NTNU i heimbyen.
  • Markus Sveggen, Kristiansand. Studerer it og informasjonssystemer, Universitetet i Agder.
  • Cathinka Johnsen, Trondheim. Ferdig med bachelor i it og informasjonssystemer, Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Jon Anders Myklebust, Jølster. Studerer informatikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
  • Bjørn Christian Weinbach, Sogndal. Studerer til dataingeniør ved NTNU i Gjøvik, skal i gang med masterstudier.

Kontakt