Hva er de viktigste fokusområdene for våre fellesløsninger denne høsten?

Hva vil den nærmeste fremtid bringe?

Publisert: 28. aug 2020, Sist endret: 01. sep 2020

Den 8.september vil Digitaliseringsdirektoratet holde det årlige brukerrådet. I den forbindelse vil vi gi deg et innblikk i de viktigste fokusområdene for våre fellesløsninger i 2020.

Digital postkasse til innbygger:

Produktsjef, Ellen Marie Langen, sier dette om deres fokusområder : «I 2020 er det to hovedfokus for utviklingsplanen for digital postkasse. Det er ny transportinfrastruktur og økt nytteverdi/nye bruksområder for løsningen.

I mai lanserte Statens Vegvesen sin tjeneste "trafikalt grunnkursbevis" ved hjelp av ny funksjonalitet i digital postkasse. Denne høsten vil vi se på utvidet bruk av metadata i konkrete brukstilfeller sammen med avsendervirksomhetene, for å avdekke nye bruksområder og økt nytteverdi.

 

 
 


Digital postkasse benytter i dag en meldingsformidler for å formidle post til innbygger. Denne meldingsformidleren vil bli erstattet med en transportinfrastruktur som bygger på rammene til den nasjonale strategien for eMelding. Da kan digital post til innbyggere sendes på samme transportinfrastruktur som andre type meldinger. Arbeidet er godt i gang og vil også fortsette neste år.

På brukerrådet for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger kan du høre mer om dette."

eFormidling:

I eFormiding ser vi på muligheten for å automatisere oppdatering av integrasjonspunkt.


En slik løsning vil sikre at den nyeste versjonen av integrasjonspunktet blir benyttet.

eInnsyn:

Produktsjef for eInnsyn, Stein Magne Os, har følgende fokuksområder: «Produktstrategi for eInnsyn har fokus på utbredelse i kommunal sektor, fulltekstpublisering, brukeren i sentrum og tilpasning til ny teknologi og regelverksendringer.

 
 

Det vil komme et nyutviklet brukergrensesnitt med bedre og mer brukervennlig funksjonalitet etter omfattende brukerundersøkelser.


I tillegg vil det bli mulighet for innlogging via ID-porten.
En løsning for egen publiseringskø for møtedata, og tilrettelegging for datastøttet journalistikk er også i planene.»

eSignering:

For signeringstjenesten ser vi på muligheten for signering av dokumentpakker med flere vedlegg.


Det jobbes også med å forbedre sikkerheten for avsendere med automatiske navneoppslag for å sikre at signeringsoppdrag sendes til rett person og forbedre portalløsning for underenheter.

ID-porten:

ID-porten faser ut SAML grensesnittet til fordel for OpenID Connect (OIDC). Dette medfører at det må gjøres endringer i systemarkitekturen ved å gjør OIDC-provider til den nye kjernen i løsningen.


Det skal også anskaffes nye avtaler med eID-leverandører.

Kontakt- og reservasjonsregistert:

Produkstsjef, Jon Håkon Odd, uttaler følgende om Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR): "Vi har i 2020 satt nye rekorder for bruk. 771 offentlige virksomheter har tatt registeret i bruk og antallet oppslag i registeret overgår en milliard. 4,6 millioner innbyggere er oppført i registeret.

Hovedprioriteten vår i høst er arbeid med datakvalitet i registeret og å sikre kapasitet og ytelse i den tekniske løsningen. Selv om datakvaliteten er høy og om lag 99 prosent av opplysningene som er registrert i KRR er korrekt, så er det viktig for oss å drive aktiv forvaltning av registerinformasjonen.

 
 

Tidlig i høst ferdigstiller vi et større analysearbeid om datakvaliteten. I etterkant av dette vil vi vurdere og implementere de tekniske og organisatoriske tilrådningene som følger av denne analysen.

Samtidig viser den massive bruken av registeret behovet for å sikre høy tilgjengelighet og god responstid for de virksomhetene som bruker tjenesten vår. Derfor vil vi prioritere å gjøre de grepene som er nødvendige for å sikre at data fra registeret er korrekte og tilgjengelige når virksomhetene har behov for det."

 

 

 

 

Kontakt