Nye endepunkter for KRR REST API

Vi er i gang med å flytte trafikken fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) sitt REST API over til Maskinporten. I den anledning er det laget nye scopes og endepunkter. Merk at dagens endepunkter vil fortsatt fungere, men på sikt ønsker vi alle over.

Publisert: 08. sep 2020, Sist endret: 08. sep 2020

På dokumentasjonssiden på Github kan du se de nye scopene og endepunktene: https://difi.github.io/felleslosninger/oppslagstjenesten_rest.html

Vi anbefaler at dere oppretter en helt ny klient som konsumerer det nye scopet og som konfigureres til å bruke de nye endepunktene. 

Dette kan enkelt gjøres via vår selvbetjeningsløsning her på Samarbeidsportalen. De nye scopene er tilgjengelig for alle i testmiljøet Ver2 nå, og er tilgjengelig i produksjon på Mandag 14.09.2020 23:00

Fremgangsmåte for å opprette klient:

1. Logg inn på Samarbeidsportalen

2. Gå til "Virksomhetens tjenester" i venstremenyen

3. Trykk på "Administrasjon av tjenester" i samme meny.

4. Velg "Integrasjoner" i det miljøet du vil opprette klienten. 

5. For produksjonsmiljø må du logge inn med ID-porten før du får tilgang til å opprette klient, se mer om det her: https://difi.github.io/felleslosninger/maskinporten_sjolvbetjening_web.html#tilgang-i-produksjonsmilj%C3%B8

6. Trykk "ny integrasjon" og velg "KRR" som Difi-tjeneste. Klienten vil da få de korrekte scopene.

7. Fullfør oppsett og trykk "Lagre". Da får du utdelt klientID som du bruker til videre oppsett.

 

Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Kontakt