Sjølvbetening i produksjonsmiljøet

Bilde fra Pexels.com

Ny prosedyre for å få tilgang til sjølvbetjening av integrasjonar i produksjonsmiljøet er på plass

Publisert: 16. sep 2020, Sist endret: 16. sep 2020

Istadenfor å ringe inn fødselsnummer til oss for å få tilgong til sjølvbetjenings-APIet, er det no oppretta ein knytning mot Altinn og tilgongsstyring. 

Framgangsmåten finn de her.