Skybasert kø-løsning i ID-porten

For å beskytte infrastrukturen til ID-porten og kundene med særlig høy trafikk, har Digitaliseringsdirektoratet anskaffet en skybasert kø-løsning som ny funksjonalitet i ID-porten.

Publisert: 16. okt 2020, Sist endret: 16. okt 2020

Kø-løsningen leveres av Queue-it og implementeres hos virksomhetene som har høyest trafikk, for å oppnå den beste effekten og brukeropplevelsen - for alle. Vi går i dialog med virksomhetene som er aktuelle for å ta i bruk funksjonaliteten.

Ved utlegg av skattemeldingen i mars ble det gjort en engangs-anskaffelse for en midlertidig kø-løsning, som ble implementert hos Skatteetaten med positiv effekt på trafikkhåndteringen. Kø-løsningen beskyttet ID-porten og Skatteetaten sin infrastruktur mot uhåndterlig trafikk, og vil kunne spare oss for investering i infrastruktur som kun er behov for noen få ganger i året.