Om Samarbeidsportalen

Samarbeidsportalen er den primære informasjons- og varslingskanalen fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) om samarbeidet rundt de digitale fellesløsningene. Digitaliseringsdirektoratet forvalter og drifter samarbeidsportalen.

Publisert: 22. aug 2018, Sist endret: 14. sep 2020

Samarbeidsportalen inneholder blant annet oppdatert teknisk dokumentasjon, kontaktinformasjon, driftsinformasjon, møteinnkallinger og -referater og relevante rapporter og statistikker.

Kunden får tilgang til samarbeidsportalen når bruksvilkårene er godtatt.

Kunden har ansvar for å holde listen over kontaktpunkter i egen virksomhet og annen påkrevd informasjon om egne tjenester oppdatert i samarbeidsportalen. Spesielt viktig er varslingspunkt for kundens tjenester, da dette varslingspunktet vil motta varsler fra Digitaliseringsdirektoratet ved kritiske og alvorlige hendelser.

Deldette