Om Samarbeidsportalen

Samarbeidsportalen er den primære informasjons- og varslingskanalen fra Difi om samarbeidet rundt Difis fellesløsninger.Difi forvalter og drifter samarbeidsportalen.

Publisert: 22. aug 2018, Sist endret: 22. aug 2018

Samarbeidsportalen inneholder blant annet oppdatert teknisk dokumentasjon, kontaktinformasjon, driftsinformasjon, møteinnkallinger og -referater og relevante rapporter og statistikker.

Kunden får tilgang til samarbeidsportalen når bruksvilkårene er godtatt.

Kunden har ansvar for å holde listen over kontaktpunkter i egen virksomhet og annen påkrevd informasjon om egne tjenester oppdatert i samarbeidsportalen. Spesielt viktig er varslingspunkt for kundens tjenester, da dette varslingspunktet vil motta varsler fra Difi ved kritiske og alvorlige hendelser.

Deldette