Håndtering av korona-situasjonen

Vi gjør alt vi kan for å sikre stabil og god drift av fellesløsningene i denne perioden.

Publisert: 17. Mar 2020, Sist endret: 17. Mar 2020

Stabil drift av fellesløsningene

Fellesløsningene spiller nå en viktig rolle i samfunnet. Det er stor trafikk i løsningene, og særlig for ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret. 
Vi fokuserer på å sikre stabil drift slik at løsningene skal bidra til å gjøre hverdagen lettere for innbyggerne. Både Nav og Helse sine tjenester blir viktige å sikre i tiden fremover.

Høyvolumsperiode

Vi går nå inn i en høyvolumsperiode med skattemeldingen som blir gjort tilgjengelig for innbyggerne i dagene mellom 18. og 31. mars. Dette er den perioden i året som genererer mest trafikk i ID-porten, og det blir viktig at vi handterer denne situasjonen godt, samtidig som vi sikrer at samfunnskritiske tjenester har den kapasiteten de trenger i denne korona-situasjonen som vi nå står midt oppi.

Hjemmekontor

Våre ansatte jobber nå fra hjemmekontor, og handterer denne situasjonen på en god måte. Drift og forvaltning av fellesløsningene handteres mer eller mindre som normalt og alle ansatte har utstyr som gjør at de kan utføre oppgavene sine hjemmefra. 

Normal saksbehandling

Vi besvarer henvendelser fortløpende og så langt det lar seg gjøre i henhold til de tidsfrister vi har, men vi ber om forståelse for at det vil oppstå situasjoner som gjør at vi må prioritere enkelte saker forann andre. Vi vil legge ut driftmelding dersom vi opplever avvik i sakshandteringen inn til servicedesk@digdir.no

Deldette

Kontakt