Håndtering av korona-situasjonen

Vi gjør alt vi kan for å sikre stabil og god drift av fellesløsningene i denne perioden.

Publisert: 17. Mar 2020, Sist endret: 07. Apr 2020

Stabil drift av fellesløsningene

Fellesløsningene spiller nå en viktig rolle i samfunnet. Det er stor trafikk i løsningene, og særlig for ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret. 
Vi fokuserer på å sikre stabil drift slik at løsningene skal bidra til å gjøre hverdagen lettere for innbyggerne. Både Nav og Helse sine tjenester blir viktige å sikre i tiden fremover. Det er viktig at vi sikrer at samfunnskritiske tjenester har den kapasiteten de trenger i denne korona-situasjonen vi nå står midt oppi.

Hjemmekontor

Våre ansatte jobber nå fra hjemmekontor, og handterer denne situasjonen på en god måte. Drift og forvaltning av fellesløsningene handteres mer eller mindre som normalt, og alle ansatte har utstyr som gjør at de kan utføre oppgavene sine hjemmefra. 

Normal saksbehandling

Vi besvarer henvendelser fortløpende og så langt det lar seg gjøre i henhold til de tidsfrister vi har, men vi ber om forståelse for at det vil oppstå situasjoner som gjør at vi må prioritere enkelte saker forann andre. Vi vil legge ut driftmelding dersom vi opplever avvik i sakshandteringen.

Deldette

Kontakt