Difi fellesløsninger - hendelse hos driftsleverandør 10 . 02. 2019

Hendelsen rammet flere av våre fellesløsninger; kontakt- og reservasjonsregisteret, ID-porten, digital postkasse til innbyggere og eSignering.

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 12. Mar 2019

Lenke til rapporten.