ID-porten - hendelse 06.05

B-alvorleg hending som omhandla redusert tilgjengelegheit i ID-porten.

Publisert: 20. Mai 2020, Sist endret: 20. Mai 2020

Den 6.mai kl. 15:06 – 17:43 oppstod det problem med servere i ID-porten, som førte til at fleire brukarar opplevde ID-porten som ustabil og/eller utilgjengeleg. Serverane vart tatt ut og restarta. 

Basert på informasjonen som førelåg då hendinga vart handtert vart kategorien sett til C-mindre alvorleg. Hendinga vart likevel varsla på samarbeidsportalen. Som følgje av vidare arbeid vart hendinga i etterkant kategorisert som B-alvorleg.  

Rotårsaka til hendinga er førebels ikkje identifisert.