ID-porten - hendelse 20.05

B-alvorleg hending som omhandla redusert tilgjengelegheit i ID-porten.

Publisert: 04. jun 2020, Sist endret: 10. jun 2020

Den 20.mai kl. i tidsrommet 15:15-16:10 var det problem med to servere i ID-porten. Problema medførte at fleire brukarar opplevde ID-porten som ustabil og delvis utilgjengeleg. Dei to serverane vart tatt ut og restarta og kl. 16:10 hadde trafikken stabilisert seg.   

Kundar vart varsla på samarbeidsportalen og det vart sendt e-post til varslingspunkt.
 
Rotårsaka til hendinga er førebels ikkje identifisert, og Digitaliseringsdirektoratet arbeidar med leverandør for vidare feilsøking.