Rapporter og statistikk

Vi publiserer rapporter og statistikker som viser bruken og driften av fellesløsningene.

Nyeste rapporter

Kunnskapen Difi får gjennom evalueringer og kartlegginger publiseres i rapporter og notater. Vi deler kunnskap om temaer som ledelse, digitalisering, anskaffelser, organisering, brukerretting og kommunikasjon.

Kontakt