Rapporter og statistikk

Difi skal formidle fakta og datagrunnlag for våre fagområder. Det gjør vi gjennom rapporter, undersøkelser og statistikk.

Nyeste rapporter

Kunnskapen Difi får gjennom evalueringer og kartlegginger publiseres i rapporter og notater. Vi deler kunnskap om temaer som ledelse, digitalisering, anskaffelser, organisering, brukerretting og kommunikasjon.