Digital postkasse

2 215 260

innbyggere har digital postkasse per 12.02.2020

724

virksomheter sender digital post per 12.02.2020

Kart over innbyggere som har opprettet en digital postkasse