Digital postkasse

2 202 600

innbyggere har digital postkasse per 22.01.2020

726

virksomheter sender digital post per 22.01.2020

Kart over innbyggere som har opprettet en digital postkasse