eSignering

324

virksomheter bruker eSignering per desember 2019

35 353

gjennomførte signeringer i desember 2019