ID-porten

13 312 900

innlogginger med ID-porten i desember 2019

886

virksomheter bruker ID-porten per desember 2019