Kontakt- og reservasjonsregisteret

4 480 649

innbyggere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret