Digital postkasse

2 047 934

innbyggere har digital postkasse per 09.05.2019

627

virksomheter sender digital post per 09.05.2019

Kartet under viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune, per 1. april 2019.

9,5 MILL

sendte brev til digitale postkasser i 2017

Figuren viser antall sendte brev til digitale postkasser, per måned fra og med januar 2015. 

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned