Digital postkasse

2 138 489

innbyggere har digital postkasse per18.09.2019

651

virksomheter sender digital post per 18.09.2019

Kart over innbyggere som har valgt å opprette en digital postkasse