Kontakt- og reservasjonsregisteret

4 471 841

innbyggere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret