Kontakt- og reservasjonsregisteret

4 409 818

innbyggere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret