Kontakt- og reservasjonsregisteret

4 454 507

innbyggere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret