Kontakt- og reservasjonsregisteret

Oppdatert for februar 2020

4 553 983

innbyggjarar registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret